หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
History
บุคลากร
personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ประชาสัมพันธ์ รับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
 

ประชาสัมพันธ์ ทต.ป๊อกแป๊ก เปิดรับลงทะเบียนผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แล้วครับ!! 🎊🎉
📍🏫ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563– พฤศจิกายน พ.ศ.2563 และเดือนมกราคม 2564 – กันยายน 2564 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลป๊อกแป๊ก ในวันเวลาราชการ (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) นะจ๊ะ📍
⭐️ขอเชิญชวนให้ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณถัดไปนับจนถึงวันที่1กันยายน2563 (ผู้ที่เกิดก่อน วันที่ 2กันยายน 2505) ⭐️
⚠️ที่มีคุณสมบัติ ดังนี้⚠️
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลป๊อกแป๊กตามทะเบียนบ้านแต่ยังไม่ได้ไปลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุหรือผู้ที่ได้ย้ายภูมิลำเนาเข้ามาอาศัยในเขตพื้นที่ตำบลป๊อกแป๊กก่อนสิ้นเดือนพฤศจิกายนของทุกปี
(3) มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยเป็นผู้ที่เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2504
(สำหรับในกรณีที่ในทะเบียนราษฎรไม่ปรากฏวันที่ เดือนเกิด ให้ถือว่าบุคคลนั้นเกิดในวันที่1 มกราคมของปีนั้นๆ)
(4) ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ได้แก่ ผู้รับเงินบำนาญ เบี้ยหวัด บำนาญพิเศษ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกันผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน รายได้ประจำ หรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่รัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้เป็นประจำ
🚩โดยเตรียมเอกสารหลักฐานดังนี้🚩
1. บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง  
2. ทะเบียนบ้าน (ที่เป็นปัจจุบัน)
3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทยในนามผู้มีสิทธิ/ผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้มีสิทธิพร้อมสำเนา
จำนวน 1 ชุด (สำหรับเตรียมการรองรับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผ่านธนาคาร

 

ข่าว ณ. วันที่ 20 เม.ย. 2564 เวลา 10.30 น. โดย คุณ พลัฎฐ์

ผู้เข้าชม 23 ท่าน

 
 
 
   
 

เทศบาลตำบลป๊อกแป๊ก อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี โทร : 036-670-297 โทรสาร : 036-670-741
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลป๊อกแป๊ก
จำนวนผู้เข้าชม 3,158,707 เริ่มนับ 20 ก.ย. 2561 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10