หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
History
บุคลากร
personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  หมวดข่าว :ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการจัดเก็บภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2564  21 ม.ค. 2564 10
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ กำหนดมาตรการเพื่อป้องกันเหตุรำคาญจากการเผาในที่โล่ง พ.ศ.2563  3 เม.ย. 2563 193
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่องการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2563  7 ก.พ. 2563 1235
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ การรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ  20 ม.ค. 2563 106
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563  17 ม.ค. 2563 189
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลป๊อกแป๊ก เรื่อง บัญชีรายชื่อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  29 พ.ย. 2562 98
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ รับลงทะเบียนผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  21 ต.ค. 2562 2644
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้าง  18 ต.ค. 2562 78
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอเชิญชวนผู้มีหน้าที่ชำระภาษี ยื่นแบบชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2562  28 ธ.ค. 2561 273
ข่าวประชาสัมพันธ์   สิทธิผู้สูงอายุ ตาม พ.ร.บ. ผู้สูงอายุ พ.ศ.2546  6 พ.ย. 2561 314
  (1)     2