หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
History
บุคลากร
personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
แผนจัดหาพัสดุ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แผนการจัดหาพัสดุ และแผนการใช้จ่ายเงิน และแผนซ่อมแซมคุรุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (กองสาธารณสุข) [ 30 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 20  
 
แผนการจัดหาพัสดุ และแผนการใช้จ่ายเงิน และแผนซ่อมแซมคุรุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (กองคลัง) [ 30 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 21  
 
แผนการจัดหาพัสดุ และแผนการใช้จ่ายเงิน และแผนซ่อมแซมคุรุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (กองการศึกษา) [ 30 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 24  
 
แผนจัดหาพัสดุ แผนการใช้จ่ายเงิน และแผนซ่อมแซมคุรุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (สำนักปลัด) [ 30 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 21  
 
แผนการจัดหาพัสดุ และแผนการใช้จ่ายเงิน และแผนซ่อมแซมคุรุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (กองช่าง) [ 30 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 18  
 
  (1)