หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
History
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
นายพิพัฒพงศ์ เพ็งภาค
ปลัด เทศบาลตำบลป๊อกแป๊ก
โทร : 036 - 670297
- ว่าง -
รองปลัด เทศบาลตำบลป๊อกแป๊ก
โทร : 036 - 670297 ต่อ 105
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
นางณัฐกานต์ สกุลไทย
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 036 - 670297 ต่อ 102
สิบเอกปกรณ์ ประสมศรี
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 036 - 670297 ต่อ 107
นางสาวยลพัชร์ ลมเชย
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 036 - 670297 ต่อ 106
นางสาวสายชล ทศพร
นักวิชาการเงินและบัญชี
รักษาราชการ ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 036 - 670297 ต่อ 104
สิบเอกปกรณ์ ประสมศรี
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการ
ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร : 036 - 670297 ต่อ 105
สิบเอกปกรณ์ ประสมศรี
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการ
ผู้อำนวยการกองการประปา
โทร : 036 - 670297 ต่อ 107